Úvod

 
E-Hogwarts
 
E-Hogwarts (EH) je Harry Potter RPG hra simulující prostředí Bradavic. Každý případný zájemce o studium v naší škole má jedinečnou možnost vstoupit do příběhu o životě v kouzelnickém světě, který jsme mohli zaznamenat v knihách a filmech o Harrym Potterovi. Děj se odehrává na počátku devadesátých let dvacátého století. Hra se nedrží událostmi přesně popisovanými v knize, ty se shodují pouze do doby prvního pádu Vy-víte-koho, ale rozvíjí svůj vlastní a naprosto originální příběh, na jehož rozvoji se podílí v rámci RPG každý jednotlivý hráč.
 
Průběh výuky na EH
Každý hráč má jedinečnou možnost zapsat se do výuky nejrozličnějších předmětů z oboru čar a kouzel. Výuka probíhá formou pravidelných online hodin, které se konají jednou týdně v přesný čas v příslušných učebnách. 
 
REGISTRACE OTEVŘENA!
Chcete-li se zaregistrovat, pročtěte si nejprve Pravidla RPG a Školní řád, protože jejich neznalost neomlouvá.

Nástěnka

Severus Snape 20. 11. 2019 (9:19)

22. 10. 2019 (20:33)
Slavnost sv. Valentýna
 
Dovolujeme si vás pozvat na slavnost sv. Valentýna. Nenechte si ujít akci plnou jídla, sladkostí a různých aktivit.
 
 
 

26. 9. 2019 (14:32)

Slávnostne vás pozývame na Předvečer všech svatých!


Pokiaľ sa nebojíte a máte na to, zúšastniť sa stezky odvahy, neváhajte, musíte byť pri tom! Adrenalín, nebezpečenstvo, tajomstvá a mnoho odhalení, k tomu všetkému dojde, a tak neseďte na koleji a utekajte do chodieb, spoznávať nepoznané.zástupce ředitele,
Francess A. Murder


Severus Snape 22. 9. 2019 (4:24)
Informace o povinné účasti ve výuce
 
Dovoluji si vás informovat, že každý z vás je povinnen studovat alespoň jeden předmět pravidelné online výuky. Na konci každého týdne budou průběžně mazáni ti, kteří nebudou přihlášeni ani na jedné vyučovací hodině.
 
Účast na hodinách je pro vás povinná. Pokud se nebudete moci na vyučovací hodinu dostavit, musíte se omluvit PŘEDEM v kabinetech jednotlivých učitelů. V takové omluvence uvedete kromě třídy a přesného termínu konání dané hodiny i důvod. V případě, že jste neúčast nemohli předpokládat, smíte do 48 hodin po uskutečnění dané hodiny podat ještě dodatečnou omluvenku v sekci NEOMLUVENÉ HODINY. 
 
Současně si dovolím upozornit, že za každou účast na hodině získáváte 10 bodů. Za částečnou účast 5 bodů a za neomluvenou neúčast je vám naopak 5 bodů strženo. Pokud včas odešlete omluvenku, o žádné body nepřijdete, stejně tak v případě, že v potřebné lhůtě odevzdáte dodatečnou omluvenku za neomluvenou neúčast, neboť v případě, že ji profesor akceptuje, bude vám 5 stržených bodů přijetím omluvenky navráceno.
 
Kromě 10 bodů za přítomnost můžete na hodině získat až 50 bodů za aktivitu - odpovědi na otázky, kouzlení dle pokynů profesora, plnění samostatné práce, apod. Kdo na hodinu pouze přijde a nebude v ní během celého jejího trvání vykazovat žádanou aktivitu, nebude pokládán za přítomného a taková hodina mu nebude ani omluvena.
 
Za dvě po sobě jdoucí neomluvené hodiny, které nebudou z vaší strany nijak řešeny, vás příslušný vyučující ze své třídy vyloučí.

Severus Snape 26. 6. 2019 (18:23)
Absence příspěvků o odchodu z místnosti
 
Důrazně upozorňuji všechny hráče, že je přísně zapovězeno odejít z herní místnosti bez RPG příspěvku, ve kterém popisujete svůj odchod. Takové jednání, je-li navíc konáno pravidelně, je bezesporu závažným porušením pravidel RPG a bude přísně postihováno.

Severus Snape 25. 6. 2019 (4:06)


Severus Snape 24. 6. 2019 (18:59)
Zákaz myšlení
 
Všem hráčům je s okamžitou platností zakázáno uvádět myšlenky v herním příspěvku. Ve hře nyní můžete popisovat pouze viditelné konání postavy a její řeč. Myšlenkové pochody jednotlivých potav tak lze jen naznačit např. mimikou a gesty, ne však jejich konkrétním uvedením mezi zdvojená lomítka.
 
Porušení tohoto nařízení bude potrestáno.

[1] [2] [3] [4]