Úvod

 
E-Hogwarts
 
E-Hogwarts (EH) je Harry Potter RPG hra simulující prostředí Bradavic. Každý případný zájemce o studium v naší škole má jedinečnou možnost vstoupit do příběhu o životě v kouzelnickém světě, který jsme mohli zaznamenat v knihách a filmech o Harrym Potterovi. Děj se odehrává na počátku devadesátých let dvacátého století. Hra se nedrží událostmi přesně popisovanými v knize, ty se shodují pouze do doby prvního pádu Vy-víte-koho, ale rozvíjí svůj vlastní a naprosto originální příběh, na jehož rozvoji se podílí v rámci RPG každý jednotlivý hráč.
 
Průběh výuky na EH
Každý hráč má jedinečnou možnost zapsat se do výuky nejrozličnějších předmětů z oboru čar a kouzel. Výuka probíhá formou pravidelných online hodin, které se konají jednou týdně v přesný čas v příslušných učebnách. 
 
REGISTRACE OTEVŘENA!
Chcete-li se zaregistrovat, pročtěte si nejprve Pravidla RPG a Školní řád, protože jejich neznalost neomlouvá.

Nástěnka

Severus Snape 24. 3. 2020 (7:04)
Ukončení školního roku 1998/1999
 
Školní rok 1998/1999 se již úspěšně nachýlil ke svému konci. Všem studentům bylo rozesláno závěrečné vysvědčení a rovněž uděleno stipendium ve finanční hotovosti dle získaných bodů za celý školní rok. Všichni studenti se již nacházejí ve svých domovech, odkud čekají na zahájení dalšího školního roku. Školní rok započne v polovině dubna 2020 nonRPG času.
 
Školní pohár získal Havraspár. S body se to má následovně:
 
1.
Havraspár
11469 bodů
2.
Zmijozel
6284 bodů
3.
Nebelvír
5599 bodů
4.
Mrzimor
4876 bodů
 
7 nejaktivnějších studentů
#
Jméno studenta
Body
1.
2321
2.
1824
3.
1735
4.
1608
5.
1485
6.
1445
7.
1392
 
Všechny studenty důrazně upozorňujeme, že do nabytí plnoletosti (tj. 17 let) nesmí kouzlit mimo Bradavice. Za porušení tohoto nařízení bude následovat okamžité vyloučení ze studia a doživotní zákaz používání hůlky.

Liam Carter 25. 2. 2020 (15:52)
Přijmeme nové profesory

Chtěli byste zastávat vyšší post než jen pouhou pozici studenta? Máte zájem podílet se na celkovém rozkvětu naší školy a společně s námi vzdělávat další generace kouzelníků? Máte čas alespoň jednou týdně vložit výklad učiva a opravit domácí úkoly? Pak neváhejte a staňte se profesorem.

Důležité je, abyste byli aktivní.

Vaše motivační dopisy zašlete: reditelna@alohomora.cz

Liam Carter 16. 2. 2020 (16:27)
Slavnost sv. Valentýna

Dovolujeme si vás pozvat na slavnost sv. Valentýna. Nenechte si ujít akci plnou jídla, sladkostí a různých aktivit. Můžete získat i nějaké ty body pro svou kolej.


Severus Snape 31. 1. 2020 (18:35)
Změna systému kouzel
 
Počínaje dnešním dnem nastává důležitá změna dosavadního systému kouzlení, zejména části týkající se nácviku kouzel. Nyní již nebude možné provádět nácvik kouzel v chatu. Všechna kouzla se budou trénovat v sekci k tomu určené - Cvičení kouzel. Po rozkliknutí této sekce se každému studentovi zobrazí seznam všech nenacvičených kouzel, které si přidal do svého seznamu a zároveň tabulka pro přidání kouzel, jež jsou danému studentovi vzhledem k jeho studiu poskytnuta k nacvičení. Jednotliví vyučující přidávají kouzla k nacvičení v průběhu celého roku dle látky, která je zrovna probírána a v níž se kouzlení vyučuje z teoretického hlediska. 
 
Aby bylo kouzlo považováno za nacvičené a bylo možné jej používat při hře v chatu přes funkci Seslat kouzlo, je nutné dosáhnout hranice 100 % nacvičení. Při každém kliknutí na Cvičit se vám přidá určité množství procent znalostí a zároveň odečte konkrétní množství energie. Výše přičtených znalostí i odečtené energie je určována náhodou. Počáteční znalosti jednotlivých kouzel po jejich přidání do seznamu k nacvičení mohou být i v záporných číslech, je tomu tak proto, že ne všechna kouzla jsou stejně obtížná, některá vysoce specializovaná kouzla mohou klidně začínat na -500 %. 
 
Protože je tímto způsobem poměrně snadné vyčerpat veškerou energii, byla vytvořena funkce Životabudič. Během každého dne máte možnost se třikrát napít životabudiče, ovšem pouze za předpokladu, že vaše energie klesne na 0 % a méně. Při každém napití se vám energie opět navýší, maximální možnost navýšení energie je momentálně 150 %, výše navýšení je tedy rovněž určována náhodou. Kouzla, která máte nacvičena na úrovni 100 %, jsou považována za kouzla, která vaše postava bezpečně ovládá. Při jejich seslání v chatu se vám téměř vždy povedou. 
 
Cílem výše řečeného bylo odstranich mechanické hraní. Herní příspěvky, které by byly založeny pouze na „klikání“ na hod kostkou, nevedou k příliš zábavnému hraní a rozvoji fantazie, nehledě na skutečnost, že jejich odesílání se snadno omrzí, taková hra postrádá smyslu a záživnosti. Proto, pokud budete chtít ve hře popisovat, že vaše postava zrovna trénuje nějaké kouzlo, můžete to nyní dělat prostým popisem kouzlení pomocí emote. Kouzla takto sesílaná bez jakékoliv technické pomůcky a bez toho, aniž byste je měli v seznamu již nacvičených kouzel, se vám samozřejmě nepovedou, leda by vypravěč rozhodl o opaku, můžete to však různým způsobem použít k rozvoji děje, není to však vaší povinností, nikdo již není nucen kouzla v chatu zdlouhavě trénovat. Bez vypravěče se ale kouzlo povede až tehdy, jakmile budete mít kouzlo technicky nacvičené (v sekci Cvičení kouzel) a pro jejich úspěšné seslání bude nutné, abyste v chatu použili funkci Seslat kouzlo.

Severus Snape 13. 1. 2020 (17:38)
OTEVŘENÍ ZÁPISU DO HODIN A ZAHÁJENÍ VÝUKY
 
Zápis do výuky školního roku 1998/1999 je tímto zahájen. Dovoluji si vás v této souvislosti upozornit na několik důležitých skutečností podstatně souvisejících s chodem výuky v naší škole.
 
Výuka probíhá offline formou, tedy prostřednictvím výkladů, které jednotliví učitelé vkládají jednou za týden do svých učeben. Za jeden školní rok je takto vloženo celkem 10 vyučovacích hodin společně se zadáním domácího úkolu, pro postup do dalšího ročníku je většinou vyžadováno odevzdání 50 % z nich. Kromě toho jednotliví učitelé mohou vyhlašovat praktické online hodiny v předem domluveném termínu, účast na nich je nepovinná, může však přispět k lepšímu prospěchu a zisku bodů.
 
Pro postup do dalšího ročníku musí student absolvovat:
 • 1 povinně volitelný předmět
 • 1 volitelný předmět
Povinně volitelné předměty:
 • Kouzelné formule
 • Lektvary
 • Obrana proti černé magii
 • Péče o kouzelné tvory
 • Přeměňování
Volitelné předměty:
 • Astronomie
 • Bylinkářství
 • Dějiny čar a kouzel
 • Létání
Přihlašujte se pouze na předměty, o jejichž studium máte vážný zájem. Studium je povinnosti každého zaregistrovaného studenta. Neplnění povinností výuky má za následek vyloučení ze studia a smazání postavy.

Severus Snape 24. 11. 2019 (7:53)
Aktualizace RPG pravidel
 
K dnešnímu dni byla aktualizována RPG pravidla, došlo k vymazání nepotřebných a nesmyslných částí (např. zákaz psaní číslovek) a přidány některé nové, proto všechny hráče prosím, aby si je znovu důkladně prostudovali.

Severus Snape 24. 11. 2019 (6:39)
Ukončení školního roku 1997/1998
 
Školní rok 1997/1998 byl úspěšně ukončen. Veškeré herní postavy stávajících studentů byly úspěšně převedezeny do Londýna, odkud se za pomoci svých rodin dobelhaly zpět do svých domovů. Nastává tedy doba prázdnin naplněná odpočinkem a rekreací, a to až do začátku dalšího školního roku, který bude zahájen v lednu 2020 (nonRPG času).
 
Školní pohár získal Zmijozel. S body se to má následovně:
 
1. Zmijozel 5126 bodů
2. Nebelvír 3667 bodů
3. Havraspár 3664 bodů
4. Mrzimor 1602 bodů
 
Zároveň bylo oceněno sedm nejaktivnějších studentů dle bodového zisku, kterým byla za jejich úspěšnost přidělena finanční odměna.
 
7 nejaktivnějších studentů
# Jméno studenta Body
1.
Ava Arranis
2075
2.
Alexander Walker
1811
3.
Elisabeth Sprayberry
1668
4.
Leonard T. Valdez
1391
5.
Angelika Bronn
1234
6.
Penny Grey
711
7.
Tess Adams
692
 
Všechny studenty důrazně upozorňujeme, že do nabytí plnoletosti (tj. 17 let) nesmí kouzlit mimo Bradavice. Za porušení tohoto nařízení bude následovat okamžité vyloučení ze studia a doživotní zákaz používání hůlky.

[1] [2] [3] [4]